opleiding bedrijfsadvies

voor cijferberoepen


Interactieve webinar bedrijfsadvies voor boekhouders & accountants

Een uniek vormingsprogramma voor cijferberoepen

✔︎ erkende opleiding ​ ITAA E0061/2020-05


#permanentevorming ITAA
Na het volgen van de webinar kunt u:


✓ u op de markt onderscheiden op basis van de kwaliteit van uw advies

✓ KMO's, adviseren en begeleiden

✓ de basistechnieken van business management consultancy toepassen

✓ de methodes gebruiken om nieuwe diensten aan uw klanten aan te bieden

✓ de werking van uw kantoor optimaliseren

✓ belangrijke problemen vermijden in verband met de financiële planning voor starters (belangrijk in het kader van het nieuwe ‘WVV’ - Wetboek Vennootschappen en Verenigingen)

✓ voorkomen dat u klanten verliest door het overstappen naar andere adviseurs


Na het doorlopen van deze opleiding ontvangt u een vormingsattest voor 16 uur permanente vorming

Deze opleiding is een intensief, resultaatgericht en professioneel programma.

De nadruk ligt op inhoud, inzicht en praktische toepassingen.


Conform de norm permanente vorming van het ITAA van 01/01/2021 (categorie A)

De inhoud van deze opleiding draagt bij tot een betere organisatie van het kantoor en van zijn werkzaamheden:

Aandachtsgebied 1:

Vakgebieden gericht op het instandhouden van een hoog competentieniveau, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien in de artikelen 3 en 6 van de Beroepenwet, deze opleiding beantwoordt aan volgende criteria:

Punt 3: analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening

Punt 6: externe controle

Punt 7: interne controle

Punt 8: management accounting

Punt 9: financiële analyse en fundamentele principes van financieel bedrijfsbeheer

Aandachtsgebied 3:

Beroepsrelevante sociale vaardigheden en management skills: deze opleiding beantwoordt aan het criterium

Aandachtsgebied 4:

Organisatie van het kantoor: deze opleiding beantwoordt aan het criterium

Uittreksel uit de norm permanante vorming:

"Het lid van het Instituut moet ervoor zorgen dat hij, met het oog op zijn beroepsactiviteiten, een goed evenwicht behoudt tussen de verschillende aandachtsgebieden.

In zijn programma permanente vorming moet het lid van het Instituut op driejaarlijkse basis minstens 84 vormingsuren integreren die betrekking hebben op de aandachtsgebieden 1, 2 en 4": deze vorming draagt bij tot de methodieken die nodig zijn voor het organiseren van een kantoor of onderneming. In dit opzicht beantwoordt deze opleiding in het bijzonder aan aandachtspunt 4.Hoe maken wij onze webinars interactief?

✓beperkt aantal deelnemers

✓ aangepast technologisch platform (virtual classroom)

✓ inloggen vanuit uw webbrowser

✓ geen opladen van software nodig

✓ vragen kunnen onmiddellijk gesteld en beantwoord worden


✔︎ Inschrijvingsprijs voor vier namiddagen: € 675 exclusief 21% btw per deelnemer.

✔︎ Minder dan 43€ per uur: cursusmateriaal (PDF) en/of elektronische bestanden inbegrepen.📅 start maart 2022:

één namiddag per week gedurende vier weken

de sessies starten om 13u45 en eindigen rond 18u

dinsdag 08 maart 2022

dinsdag 15 maart 2022

dinsdag 22 maart 2022

dinsdag 29 maart 2022

Waarom scoort deze opleiding zo hoog?

kennisdeling + persoonlijke aanpak + resultaatgericht = hoge score!