Opleiding voorzitter van een Raad van Advies of Bestuur

De voorzitter speelt een speciale rol:

in een raad van advies, een raad van bestuur of als leider van vergaderingen in zijn eigen bedrijf


Deze rol goed invullen is een zeer complexe zaak,

de voorzitter:

  • moet rekening houden met tal van wettelijke verplichtingen

  • waakt over de rechten van alle aandeelhouders

  • let erop dat het bestuur zijn controletaak waarneemt

  • bepaalt de agenda, nodigt de leden uit, zit de vergadering voor, stelt de secretaris aan, waakt over de stemrondes, let op de opstelling van de notulen, enz.

  • zorgt dat het aantal vergaderingen overeenkomt met de noodzaak

  • roept de vergadering bij urgentie samen in crisisgevallen

  • moet in bepaalde gevallen rekening houden met derden (de stakeholders) om de activiteiten van de organisatie te kunnen uitvoeren

  • waakt over de strategie en de 'gezondheid' van de organisatie op lange termijnDit alles, en nog veel meer, maakt dat wij de best geschikte opleiding aanbieden voor voorzitters en kandidaat-voorzitters:opleidingstraject:


vier namiddagen samen met de cursisten ‘Raad van Advies & Bestuurders’

voordelen: gespecialiseerde vorming, ervaringsuitwisseling, introductie tot de voorzittersrol


een bijkomende namiddag:

specifieke inhoud: taken en rollen voor de bestuurder


in totaal vijf namiddagen van 4 uur

erkend attest (met accreditatie) voor 20 uur permanente vorming


aandacht voor uw persoonlijke rol als voorzitter

aangepast aan de specifieke context van de organisatie(s) die u gaat voorzitten

stap per stap overlopen van de formele vereisten (agenda, oproeping, vergadering, stemming, notulen, goedkeuring van de notulen enz.)

praktisch advies & begeleiding (ook mogelijk op maat na de opleiding)
#voorzitter


📅 start februari 2022:

vijf namiddagen virtual classroom van 13u45 tot 18u

dinsdag 01 februari

dinsdag 08 februari

dinsdag 15 februari

dinsdag 22 februari

vrijdag 25 februari 2022


begrepen in de inschrijvingsprijs: handboek (via de post) en uitgebreid cursusmateriaal in PDF-formaat

inschrijvingsprijs per persoon voor de vijf webinars: 1.600€ exclusief btw 21%